Skip to main content

Laikinas darbo sutarties sustabdymas (pe...

Laikinas darbo sutarties sustabdymas (permittering)

Laikino sustabdymo procedūra Laikinas darbo sutarties sustabdymas yra laikinas susitarimas Norvegijos darbo įstatymo rėmuose, kai darbo sutarties rėmuose darbuotojas atleidžiamas nuo darbo, o darbdavys taip pat atleidžiamas nuo prievolės mokėti darbo užmokestį. Šis instrumentas naudojamas tada ir tik tada, kai įmonė patiria laikinus sunkumus, pvz. staigus paklausos sumažėjimas, užsakymų trūkumas, pilni sandėliai, nelaimingi atsitikimai , […]

Er kassasystemet oppgradert?

Er kassasystemet oppgradert?

Bokføringspliktige som har kontantsalg, må ha et produkterklært kassasystem innen 1. januar 2019. Betaling med sedler, mynter, kort, vipps eller lignende regnes som kontantsalg. Bokføringspliktig må enten oppgradere eksisterende kassasystem eller skaffe et nytt, som er produkterklært. Kontakt systemleverandør Er det usikkerhet om kassasystemet tilfredsstiller de nye kravene? Kontakt systemleverandør. Oversikt over produkterklærte systemer finnes […]

Innføring av kildeskatteordning på lønn

Innføring av kildeskatteordning på lønn for utenlandske arbeidstakere

Fra 2019 innføres det en kildeskatteordning for personer som er bosatt i utlandet, men som arbeider i Norge. Ordningen går ut på at brutto arbeidsinntekter skattlegges med en flat sats. Skatten blir endelig fastsatt og betalt ved arbeidsgiverens trekk og rapportering i a-ordningen. Skattyteren får ikke fradrag i inntektsgrunnlaget eller i fastsatt skatt. Arbeidsgivers dekning […]

Bestill time på skattekontoret

Bestill time på skattekontoret

Henvendelser som krever ID-kontroll er de eneste sakene som krever personlig oppmøte på et skattekontor. Skulle man likevel ønske å snakke med oss personlig vedrørende skatt, avgift og folkeregistrering kan time bestilles. Det kan man gjøre her Skatteetaten tilbyr både “drop-in” og forhåndsbestilling av tid på alle kontorer, bortsett fra skattekontoret på Hamar og Sandvika. […]

Privat bruk av yrkesbil – elektronisk kj

Privat bruk av yrkesbil – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

I 2016 fikk vi langt enklere og relativt gunstige skattemodeller for arbeidstakere som kan bruke arbeidsgivers yrkesbiler til private formål. Har du vurdert om dere har gjort riktige valg i forhold til beskatningsmetode? Har du lurt på hva det innebærer å installere elektronisk kjørebok? Sjablongmodell eller individuell verdsettelse La oss se nærmere på de faktiske […]

Delvis skattlegging av diett fra 2018

Delvis skattlegging av diett fra 2018

I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Fra 2018 blir altså 150 av disse kronene skattepliktige for mottaker. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet. Det blir ett unntak fra skatteplikten. Dette gjelder sjåfører som kjører langtransport i Norge og i utlandet. Den nye regelen gjelder bare diettgodtgjørelse og rammer ikke […]

Skatteendringer for 2018

Skatteendringer for 2018

I løpet av fem år har skatt på alminnelig inntekt blitt redusert fra 28 prosent til den nye skattesatsen som blir gjeldende for 2018 på 23 prosent. Dette merkes best hos aksjeselskapene. For personlige skattytere skjer det samtidig en økning av satsene i trinnskatten, men de fleste skal basert på skattesatsene oppleve noe skattereduksjon. Marginalskatten på […]

Fra 2018 blir det pliktig å melde elektr

Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adresse

Hovedformålet med denne nye plikten er at offentlige myndigheter skal kunne kommunisere elektronisk med virksomhetene. For at virksomheter skal kunne motta enkeltvedtak og andre viktige meldinger digitalt, er det offentlige pålagt å varsle om at slike meldinger er sendt. Til dette må det offentlige ha tilgang til det vi kan omtale som elektroniske varslingsadresser. Hva […]

Hele landet omfattes av digital sykmeldi...

Hele landet omfattes av digital sykmelding fra 15. januar

Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn. Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil videre leveres på papir som i dag. En del fylker er allerede i gang med digital sykmelding. Dette gjelder begge Agder-fylkene, de to Trøndelagsfylkene, Oppland […]

Små foretak unntas fra plikten til å uta

Små foretak unntas fra plikten til å utarbeide årsberetning

Regnskapsloven forenkles fra 2018 på enkelte områder. Endringen som omfatter flest regnskapspliktige handler om å unnta små foretak fra plikten til å utarbeide årsberetning. Små foretak som tar unntaket i bruk og dermed lar være å utarbeide årsberetning, må i  note til regnskapet gi opplysninger om eventuell usikkerhet om fortsatt drift. Som små foretak regnes […]