Skip to main content

Laikinas darbo sutarties sustabdymas (pe...

Laikinas darbo sutarties sustabdymas (permittering)

Laikino sustabdymo procedūra Laikinas darbo sutarties sustabdymas yra laikinas susitarimas Norvegijos darbo įstatymo rėmuose, kai darbo sutarties rėmuose darbuotojas atleidžiamas nuo darbo, o darbdavys taip pat atleidžiamas nuo prievolės mokėti darbo užmokestį. Šis instrumentas naudojamas tada ir tik tada, kai įmonė patiria laikinus sunkumus, pvz. staigus paklausos sumažėjimas, užsakymų trūkumas, pilni sandėliai, nelaimingi atsitikimai , […]

Privat bruk av yrkesbil – elektronisk kj

Privat bruk av yrkesbil – elektronisk kjørebok eller sjablongmetode?

I 2016 fikk vi langt enklere og relativt gunstige skattemodeller for arbeidstakere som kan bruke arbeidsgivers yrkesbiler til private formål. Har du vurdert om dere har gjort riktige valg i forhold til beskatningsmetode? Har du lurt på hva det innebærer å installere elektronisk kjørebok? Sjablongmodell eller individuell verdsettelse La oss se nærmere på de faktiske […]

Fra 2018 blir det pliktig å melde elektr

Fra 2018 blir det pliktig å melde elektronisk adresse

Hovedformålet med denne nye plikten er at offentlige myndigheter skal kunne kommunisere elektronisk med virksomhetene. For at virksomheter skal kunne motta enkeltvedtak og andre viktige meldinger digitalt, er det offentlige pålagt å varsle om at slike meldinger er sendt. Til dette må det offentlige ha tilgang til det vi kan omtale som elektroniske varslingsadresser. Hva […]

Om Contus

Om Contus

Contus-gruppen ble etablert i Baltikum  i 2009 av Consis, som på den tiden var en av de største regnskapskjedene her i Norge. Consis-kjeden ble etablert i Tynset med et enkelt konsept: å gi kundene kvalitetstjenester ved hjelp av gode digitale verktøy. Dette var nyskapende i 2009 fordi mange i bransjen fortsatt jobbet mest på papir. […]