Laikino sustabdymo procedūra

Laikinas darbo sutarties sustabdymas yra laikinas susitarimas Norvegijos darbo įstatymo rėmuose, kai darbo sutarties rėmuose darbuotojas atleidžiamas nuo darbo, o darbdavys taip pat atleidžiamas nuo prievolės mokėti darbo užmokestį.

Šis instrumentas naudojamas tada ir tik tada, kai įmonė patiria laikinus sunkumus, pvz. staigus paklausos sumažėjimas, užsakymų trūkumas, pilni sandėliai, nelaimingi atsitikimai , netikėtai įvesti apribojimai apie kuriuos įmonei buvo sunku numanyti ir tt.

Jei sunkumai yra nuolatiniai, tai tuo atveju perteklinius darbuotojus reikėtų atleisti ir tam naudojama kitokia procedūra.

Darbo santykiai laikino darbo sutarties sustabdymo metu nenutrūksta, o tai reiškia, kad darbdaviui pakvietus grįžti atgal jie privalo tai padaryti. Tačiau kaip jau minėjome, naudojant šį instrumentą įmonė turi pagrįstai manyti, kad po laikino darbo sutarties sustabdymo situacija tiek pagerės, kad darbuotojai galės grįžti atgal į savo darbo vietas.

Sustabdant darbo sutartį laikinai (permittering) privaloma įspėti darbuotoją nurodant šio veiksmo priežastį. Priežastis visados privalo būti susijusi su įmonės veikla, ji negali būti susijusi su darbuotoju (pvz. su tuo, kad darbuotojas prastai dirba). Tarkime, laikinas dalies rinkos praradimas ir todėl atsiradusi laikina būtinybė sumažinti išlaidas, yra būtent tokia tinkama su įmone susijusi priežastis.

Galima darbo sutartį sustabdyti visiškai arba dalinai, kažkokiu procentu, pvz. 50 procentų. Tai reiškia, kad darbuotojas dirba puse etato, o už kitą laiką NAV moka jam bedarbio pašalpą. Renkantis, kokia etato dalimi stabdysime darbuotojo darbo sutartį, nepamirškime kad NAV pareiga mokėti bedarbio pašalpą įsijungia tik nuo 50 arba daugiau sustabdymo procentų. Kitaip tariant, jei darbuotojas dirba 70 procentų, o 30 procentų savo laiko yra laisvas (sutartis sustabdoma iš dalies) tai NAV bedarbio pašalpos už tai nemoka.

Apie ką reikėtų pagalvoti stabdant darbo sutarties galiojimą?

Sustabdant darbo sutartį darbuotoją būtina apie tai tinkamai įspėti, geriausia tai padaryti raštu, nurodant sutarties sustabdymo priežastį. Įstatymas, kuris vadinasi, Lov om lønnsplikt under permittering (permitteringslønnsloven) sako, kad po tokio įspėjimo darbdaviui lieka pareiga mokėti atlyginimą dar 15 dienų. Tikėtina, kad 2020 metų kovo 14 dienos Vyriausybės paskelbtas kovos su korona viruso padariniais paketas, pagaliau bus įvykdytas, kaip kad paskelbta ir ši pareiga sutrumpės iki 2 dienų. Tas palengvinimas galios iki spalio 31 dienos.

Neretai mūsų klausia, kiek laiko galima naudoti darbo sutarties sustabdymą. Atsakymą randame jau anksčiau minėtame įstatyme, kuris per 18 mėnesių, leidžia visai ar iš dalies sustabdyti darbuotojo darbo sutartį 26 savaitėms.

Plikos įstatymo normos yra tokios, tačiau reikėtų pagalvoti ar kartais neturime kolektyvinės sutarties su profsąjunga. Jei tokią sutartį turime, tai tokiu atveju sustabdant darbo sutartį su darbuotoju turime laikytis ten aprašytų terminų, kitaip rizikuojame gauti sutartines profsąjungos sankcijas.

Pareiga pranešti NAV apie darbo sutarties sustabdymą (permittering)

Stabdant darbo sutartį daugiau negu 50 proc., po darbdavio 15 dienų laikotarpio NAV ima mokėti darbuotojams bedarbio pašalpą. Todėl darbdavys turi pareigą pranešti NAV 14 dienų prieš atsirandant NAV pareigai mokėti. Atminkime, kad 2020 metų kovo 14 dienos Vyriausybės paskelbtas kovos su korona viruso padariniais paketas, šią NAV pareigą perkėlė iki 2 dienų ir tas pakeitimas galios iki spalio 31 dienos, todėl dėl praktinių sumetimų vertėtų nedelsti pranešti NAV.

Tekstas parašytas pagal NAV šiame puslapyje pateiktą medžiagą.