Bokføringspliktige som har kontantsalg, må ha et produkterklært kassasystem innen 1. januar 2019. Betaling med sedler, mynter, kort, vipps eller lignende regnes som kontantsalg.

Bokføringspliktig må enten oppgradere eksisterende kassasystem eller skaffe et nytt, som er produkterklært.

Kontakt systemleverandør

Er det usikkerhet om kassasystemet tilfredsstiller de nye kravene? Kontakt systemleverandør.

Oversikt over produkterklærte systemer finnes her:

Bedrifter som ikke oppgraderer, risikerer et overtredelsesgebyr (per i dag 11 300 kroner).

Nye brukerkrav

Fra 1. januar 2019 er det også flere nye bestemmelser i bokføringsforskriften
om bruk av kassasystemer, herunder mer detaljerte bestemmelser om dagsoppgjør. De kan man finne her.