Endringen innebærer at alle arbeidsgivere fra 15. januar må være beredt til å motta sykmeldinger og sykepengesøknader i Altinn.

Inntektsopplysningsskjemaet blir ikke digitalisert før i 2019, og må derfor inntil videre leveres på papir som i dag.

En del fylker er allerede i gang med digital sykmelding. Dette gjelder begge Agder-fylkene, de to Trøndelagsfylkene, Oppland og fylkene i Nord-Norge.

Bare et fåtall medarbeidere skal ha tilgang. Av hensyn til personvernet er det viktig at det er et begrenset antall personer som kan motta sykmeldinger. Den eller de som mottar varslene om sykmeldinger skal gi tilbakemelding til NAV om hvem som er personalleder til den sykmeldte. NAV vil så gi personallederen beskjed.

Lederne får tilgang til sykmeldingen på nav.no De enkelte lederne i bedriften trenger ikke forholde seg til Altinn. Når de er registrert som personalansvarlige ledere, får de tilgang til sin egen side på nav.no. Her finner de både sykmeldinger og sykepengesøknader.

Hvis sykmeldingen er innenfor arbeidsgiverperioden, går sykepengesøknaden til arbeidsgiveren. Er den utenfor arbeidsgiverperioden, går den til NAV. Bedriften får kopi dersom den forskutterer sykepenger for den ansatte.

Les mer om digital sykmelding hos NAV http://www.nav.no/digitalsykmelding/.