Henvendelser som krever ID-kontroll er de eneste sakene som krever personlig oppmøte på et skattekontor.

Skulle man likevel ønske å snakke med oss personlig vedrørende skatt, avgift og folkeregistrering kan time bestilles.

Det kan man gjøre her

Skatteetaten tilbyr både “drop-in” og forhåndsbestilling av tid på alle kontorer, bortsett fra skattekontoret på Hamar og Sandvika. Disse to tilbyr kun forhåndsbestilling av tid.

Skatteetaten gjør folk oppmerksom på at forhåndsbestilt tid vil prioriteres og gi kortere ventetid ved kø.

Man kan bestille tid for neste dag frem til kl. 24.00. Etter kl. 24.00 kan man bestille tid fra andre påfølgende dag. Avtale kan bestilles inntil 14 dager frem i tid.

Skatteetaten gjør folk oppmerksom på at alle henvendelser løses i skranken på skattekontoret og det settes av et kvarter for hvert forhåndsbestilt besøk. De fleste sakene løses innenfor dette tidsintervallet.