I dag er diettgodtgjørelse som gis inntil statens satser skattefri for arbeidstaker. Fra 2018 blir altså 150 av disse kronene skattepliktige for mottaker. Arbeidsgiver må betale arbeidsgiveravgift av beløpet.

Det blir ett unntak fra skatteplikten. Dette gjelder sjåfører som kjører langtransport i Norge og i utlandet.

Den nye regelen gjelder bare diettgodtgjørelse og rammer ikke de som får refundert faktiske kostnader til kost på reiser i forbindelse med arbeidet. Den nye regelen kan gjøre det gunstig å gå over til å refundere faktiske kostnader i stedet for å gi diettgodtgjørelse.

Avtaler om skattefri godtgjørelse

I en del tilfeller er det avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker at det gis skattefri diettgodtgjørelse på yrkesreiser. Dette er gjerne formulert slik at diett gis i henhold til det som myndighetene til enhver tid godkjenner som skattefri diett.

Etter dagens regler er det samsvar mellom de skattefrie diettsatsene og statens satser. Innføring av delvis skattepliktig godtgjørelse medfører imidlertid at de som har slike avtaler nå mister en del av diettgodtgjørelsen. Siden 150 kroner av diettsatsene nå blir skattepliktige, vil diettsatsene i disse tilfellene dermed reduseres med 150 kroner.

De som har slike avtaler bør vurdere å endre på disse, dersom det er meningen at de ansatte skal få diettgodtgjørelse tilsvarende statens satser.

Reiseregninger for reiser gjennomført i 2017

Diettgodtgjørelse er å anse som arbeidsinntekt og skattlegges etter kontantprinsippet. Det er gjeldende regler og satser på utbetalingstidspunktet som skal legges til grunn, og ikke det som gjelder på reisetidspunktet.

Det betyr at dersom reiseregninger for reiser gjennomført i 2017 ikke leveres før 2018 år, så blir deler av godtgjørelsen skattepliktig.