2020 metų kovo 14 dieną, Norvegijjos Vyriausybė pateikė savo priemonių paketą, skirtą padėti verslo bendruomenei per korona viruso protrūkį. Apie kai kuriuos būsimus šio paketo pasiūlymus jau buvo pranešta anksčiau, o apie kai kuriuos – pirmą kartą. Mes čia apibendriname pagrindinius paketo dalykus.

Atidėtas avansinio pelno mokesčio mokėjimas ENK tipo įmonėms

Nauja priemonė yra ta, kad norvegiškoms individualioms įmonėms (enkelpersonforetak), buvo perkeltas terminas sumokėti avansinį pelno mokestį iš kovo 15 d. į gegužės 1 d. Priemone tikimasi pagerinti pačių mažiausių verslo subjektų likvidumo situaciją ir jei taip nutiktų, kad individuali įmonė, prarastų dalį pajamų dėl viruso sukelto laikino ekonomikos sulėtėjimo, tai būtų galima susimažinti planuojamą avansinį pelno mokestį už 2020 metus.

2020 metų mokestinių nuostolių sudengimas su 2018/2019 metų pelnu

Vyriausybė laikinai leidžia susidengti iki 30 mln. NOK įmonės nuostolio 2020 m. su 2018-2019 metais buvusiu įmonės apmokestintu pelnu. Jei taip būtų dengiama 2020 metų deklaracijoje, tai ta 2018-2019 metų pelno mokesčio permoka būtų sugrąžinta 2021 metais.

Atidėtas turto mokesčio mokėjimas nuostolingų įmonių savininkams

Siūloma laikinai leisti atidėti turto mokesčio mokėjimą už tą turto dalį, kurią sudaro 2020 metais patyrusios nuostolių įmonės turtas. Atidėti turto mokesčio mokėjimą bus galima vieneriems metams.

Laikino darbo sutarties sustabdymo (permittering) sąlygų pagerinimas iki rudens

  • Kai stabdoma darbo sutartis (permittering), tai darbdavių prievolė mokėti darbuotojui algą iki perduodant darbuotoją NAV sumažinama nuo 15 iki 2 dienų, o šių asmenų bedarbio pašalpos laukimo dienos atšaukiamos.
  • Kad gauti bedarbio pašalpą, kai darbuotojo darbo sutartis stabdoma (permittering), procentinis slenkstis laikinai sumažinamas nuo 50 iki 40 procentų.

Šios priemonės galios laikinai iki spalio 31 d. Atkreipiame dėmesį, kad darbdavio periodo sutrumpinimas iki 2 dienų teksto rašymo metu dar nėra įsigaliojęs, todėl iki atskiro pranešimo teks mokėti darbuotojui algą 15 dienų.

Kitos priemonės

  • Pensijų taisyklių pakeitimai, kad dabartinė senatvės pensija nesumažėtų sveikatos priežiūros srities darbuotojams, asmeniui savanoriškai ar privalomai dirbant sveikatos apsaugos srityje dėl korona viruso protrūkio.
  • Laikinas oro keleivių mokesčio atšaukimas skrydžiams nuo 2020 m. Sausio 1 d. iki 2020 m. Spalio 31 d.
  • Laikinas visų oro uosto rinkliavų atšaukimas iki birželio 30 d. imtinai
  • Sustiprinta parama kvalifikacijos kėlimui ir įmonių mokymams įmonėse, nukentėjusiose nuo viruso protrūkio, padidinant tikslines lėšas apskritims (fylkekomuner).
  • Didesnis papildomų lėšų skyrimas savivaldybėms (kommuner), kurios patirs didesnes išlaidas dėl viruso protrūkio.

Laukiama didesnio paketo

Be čia jau paminėtų neatidėliotinų priemonių, kurios dabar įgyvendinamos, Vyriausybė teigia, kad bus imamasi tolesnių konkrečių priemonių padėti tiek sunkiai nukentėjusiems pramonės sektoriams ir įmonėms, tiek visai verslo bendruomenei. Tai bus paskelbta prieš Velykas.

Nuoroda

Prop. 53 LS (2019-2020) Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske tiltak i forbindelse med virusutbruddet)