Koronavirusas  Europoje prisideda prie greitesnio ir stipresnio ekonominės konjunktūros nuosmukio. Tai kelia didelius reikalavimus įmonėms, o ypač jų finansų valdymui.

Išskyrus keletą metų, kai Norvegija jautė tarptautinės finansų krizės padarinius prieš 10–12 metų, Norvegijos įmonės galėjo pasinaudoti ilgu augimo laikotarpiu. Kurį laiką gali taip nebebūti.

Žemiau, mes aptariame dalykus į kuriuos, į kuriuos verslas turėtų visada atsižvelgti, bet ypač tai svarbu susitvarkyti nuosmukio metu.

Tokius veiksmus reikėtų atlikti prastėjant konjunktūrai:

 • Paprašyti savo tiekėjų, kad padidintų tiekėjo kreditą.
 • Apsvarstykite išlaidų sumažinimą, kuris padidins jūsų pelną.
 • Atidėkite nebūtinas investicijas geresniems laikams.
 • Sumokėkite skolas, jei tik galite. Apsvarstykite priemones, kurios gali pagerinti Jums finansavimo sąlygas.
 • Sumažinkite atsargas.
 • Žinokite apie kredito limitus, kuriuos suteikiate kiekvienam klientui. Atidžiai stebėkite gautinų sumų raidą ir įvertinkite kiekvieną klientą atskirai. Neleiskite jiems paskandinti Jūsų.
 • Optimizuokite klientų struktūrą. Priklausomybė nuo kelių stambių klientų gali rimtai padidinti Jūsų riziką nuosmukio metu.
 • Sekite kreditingumo informaciją apie klientus. Apsvarstykite, ar būtina patikrinti kiekvieno kliento mokumą per specialią kredito informacijos agentūrą.
 • Priderinkite mokėjimo sąlygas prie savo klientų ir išrašomose sąskaitose-faktūrose nurodykite kuo trumpesnį kreditavimo laikotarpį.
 • Greitai išsiųskite priminimus apie skolų mokėjimus
 • Įveskite palūkanų ir delspinigių išlygas, jei klientas vėluoja mokėti.
 • Įsitikinkite, kad sąskaitų faktūrų adresai yra teisingi, ir reguliariai atnaujinkite juos, kad išvengtumėte klaidingo sąskaitų siuntimo.
 • Užtikrinkite, kad būtų nedelsiant imamasi veiksmų su pradelstais mokėjimais.

Apskaita, kaip valdymo įrankis

Tikrai ne viena įmonė turėtų labiau panaudoti buhalterinės apskaitos teikiamą informaciją verslo valdymui ir naudoti jį, kaip į verslo pelningumą didinantį valdymo įrankį. Kartu su mumis Jūs galite gali gauti svarbiausius duomenis, leidžiančius analizuoti verslo finansinę būklę. Atsižvelgiant į tai, gali būti priimti sprendimai ir įgyvendinamos visos būtinos priemonės, galinčios sustiprinti verslą ilguoju laikotarpiu.

Mes galime Jums pateikti Jūsų verslo informaciją internete Jums patogiu formatu, taip pat, atlikę Jūsų verslo finansų analizę už jus,  mes galime padėti Jums atsakyti į klausimą, kodėl Jums trūksta pinigų.

Pavyzdžiui, tokio tipo finansinė analizė gali atskleisti neefektyviai naudojamą kapitalą arba prastą verslo finansavimą.

Žemiau apžvelgiame veiksnius, kurie gali turėti įtakos įmonės pelningumui ir kuriuos ypač svarbu pabrėžti sunkesniais ekonominiais laikais.

Skolos dydis

Nuosmukio laikotarpiu verslui ypač svarbu rasti tinkamą pusiausvyrą tarp trumpalaikių ir ilgalaikių skolų. Trumpalaikė skola, turinti mažai užstato arba jo visai neturinti, paprastai yra brangesnė, nei ilgalaikė skola su įkeitimu. Jei įmonė turi neproporcingai daug trumpalaikių skolų, ji turėtų apsvarstyti, ar dalį skolos nevertėtų konvertuoti į ilgalaikę skolą, pateikiant skolintojui geresnį užstatą ir taip sumažinant skolos aptarnavimo kaštus.

Tais atvejais, kai įmonė turi skolų savo akcininkams, taip pat reikėtų pagalvoti, ar tokią skolą nebūtų galima visiškai ar iš dalies konvertuoti į kapitalą, kad jį sustiprintumėte ir gražiau atrodytumėte prieš skolintojus.

Atsargos

Gero likvidumo laikais daugelis įmonių nedaug dėmesio skiria atsargų valdymui, todėl laikui bėgant sukaupiama per daug atsargų. Toks perteklinis atsargų lygis įmonėms kainuoja brangiai, nes jis susieja kapitalą ir sumažina likvidumą. Todėl ypač nuosmukio metu svarbu sumažinti tą atsargų dalį, kurios apyvartumas yra mažas. Visai nebloga mintis yra sumažinti šių prekių kainą, kad jos būtų parduotos, tokiu būdu išlaisvinant kapitalą ir užtikrinant didesnį įmonės likvidumą dabar, o ne laukti geresnės kainos tolimoje ateityje.

Kita trumpalaikė priemonė yra pasitikrinti, ar susitarimuose su tiekėjais yra numatyta galimybė grąžinti per dideles prekių atsargas. Taip pat gali būti tikslinga veiklą organizuoti taip, kad, jei tiekėjas sandėliuotų jūsų atsargas ir, jūsų kliento užsakytas prekes tiesiogiai siųstų jūsų klientui. Bet kokiu atveju, išmintinga pamąstyti apie atsargų optimizavimo strategiją.

Veiklos kaštų mažinimas

Sunkesniais laikais norint išlaikyti pardavimus, dažnai reikės suaktyvinti rinkodarą. Vis dėlto daugeliui įmonių ne mažiau svarbu yra sumažinti išlaidas. Todėl tikrai verta peržiūrėti savo veiklą, apsvarstyti priemones, kurios didina veiklos efektyvumą ir galbūt mažina personalo skaičių.

Be to, bet kurioje įmonėje tikrai bus daug smulkių prekių pirkimų ir nedidelių išlaidų, kurios kartu gali sudaryti dideles sumas. Todėl daugeliui bendrovių periodiškas išlaidų struktūros peržiūra gali būti svarbus indėlis siekiant padidinti pelningumą ir pagerinti likvidumą.

Investicijų atranka

Kai kurioms įmonėms gali būti teisinga investuoti ir net prastos konjunktūros metu, kad įmonės būtų gerai pasirengusios, kai konjunktūra pasikeis. Vis dėlto rastos konjunktūros metu turėtumėte būti ypač atsargūs, kad nesuklystumėte. Visos investicijos ir gerais ir sunkesniais metais turėtų būti daromos remiantis tik ekonominiais vertinimais, o ne emocijomis. Jei nusprendėte, kad investicija šiuo metu nėra būtina, tikrai verta ją atidėti.

Paprastai reikėtų atidėti tas investicijas, kurios neduoda greitos grąžos, nes jos tik suriša bendrovės kapitalą ir veiksmų laisvę. Dėl tos pačios priežasties įmonei gali būti pelninga parduoti ilgalaikį turtą, kuris neuždirba pajamų. Be to, kad pardavimai padidina įmonės likvidumą, tai taip pat gali sumažinti turto priežiūros išlaidas, tokias kaip palūkanos, draudimas, priežiūra, ir pan. Visada verta apsvarstyti turtą nuomoti, o ne turėti.

Santykiai su kreditoriais ir tiekėjais

Norėdami užtikrinti gerus pinigų srautus, įmonė turėtų išsiderėti kuo ilgesnį atsiskaitymo laikotarpį su savo kreditoriais ir tiekėjais. Tuo pačiu metu įmonė turėtu optimizuoti iš savo klientų gautinas sumas, ne tik nustatydama kuo trumpesnį sąskaitų apmokėjimo laikotarpį, bet ir nustatydama greitą sąskaitų faktūrų išrašymo tvarką ir pradelstų sumų surinkimo tvarką.

Dabartinėje situacijoje reikia tikėtis, kad klientų gebėjimai mokėti gali būti susilpnėję, palyginti su tuo, kas buvo manoma anksčiau. Negalima atmesti kelių klientų bankrotų ir nuostolių dėl neapmokėtų sąskaitų, kurie nebuvo tikėtini prieš trumpą laiką.

Kad išvengti padidėjusių nuostolių dėl neapmokėtų skolų reikėtų visų naujų klientų kreditingumą tikrintis specialiose įmonėse, kaupiančiose šią informaciją. Taip pat periodiškai reiktų tikrintis esamų klientų kreditingumą, ypač kreipiant dėmesį į mokėjimo pastabas (betalingsanmerninger).

Faktūruoti reikėtų kaip įmanoma greičiau. Pageidautina tik ką pristačius prekę ar suteikus paslaugą. Kuo ilgiau praėjo laiko nuo prekės ar paslaugos gavimo, tuo sunkiau bus gauti mokėjimą.

Reikėtų apsvarstyti išankstinio mokėjimo galimybę, ypač tiems klientams, kurių kredito reitingas prastas arba jie esmingai jums pavėlavo sumokėti sąskaitas. Tai padidina likvidumą ir sumažina riziką.

Skolų išieškojimas

Įsitikinkite, kad jūsų gautinų sumų surinkimo tvarka yra gera. Atidžiai stebėkite klientus ir neleiskite mokėti per vėlai. Jei mokama per vėlai, tai pasirūpinkite kad tas klientui kainuotų palūkanas ir priminimo mokestį. . Jei įmanoma,perskambinkite vėluojantiems mokėtojams ir nedarykite naujų pardavimų klientams, kurie neatsiskaito. Jei yra likvidumo bėdų galima rinktis faktoringas, bet tas kainuoja.

Sukurkite gerą skolų išieškojimo praktiką, kaip kad savarankišką išieškojimą arba bendradarbiaudami su skolų išieškojimo įmone.

Mes jums galime padėti

Mes jums galime padėti su daug čia išvardintų sričių, tiek skaičiavimais ir vertinimais, tiek konkrečiu kasmėnesiniu darbu. Susisiekite su mumis.

Parašyta pagal Tommy Eirik Johnsen ir Kate Bjørnelykke tekstą pateiktą  mūsų asociacijos Regnskap Norge puslapyje.