Jei nutinka taip, kad bankrotas Norvegijoje yra vienintelė išeitis, tai  jis skelbiamas štai taip.

Juridinio arba fizinio asmens prašymas teismui pradėti bankrotą visiškai nieko nekainuoja, nebent kažką samdytumėte suruošti dokumentus.

L ietuviškos įmonės ar jų filialai (NUF) Norvegijoje nebankrutuoja pagal šią tvarką – visi šie procesai vyksta Lietuvoje.

Išmintingiausiai būtų naudoti specialią formą, kurią galima rasti štai čia. Prie prašymo reikia pridėti tokius priedus:

Priedas Nr. 1: Įmonės kreditorių sąrašas (su sumomis);
Priedas Nr. 2: Įmonės turto sąrašas;
Priedas Nr. 3: Paskutiniai duomenys iš apskaitos;
Priedas Nr. 4: Valdybos posėdžio protokolas, kuriame buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl bankroto.

Užpildytas prašymo formuliaras su reikalingais priedais, siunčiamas teismui (tingsretten) kuris aptarnauja tą regioną kur gyvenate, ar kur yra registruota jūsų norvegiška įmonė. Gavęs prašymą, teismas nusprendžia dėl bankroto skelbimo ir paskiria bankroto administratorių.

Turėkite galvoje, kad bankroto administratorius liepia sugrąžinti, tuos sandorius su susijusias asmenimis, kurie jam pasirodo įtartini.