Nuo 2019 metų pradžios įvedamas naujas darbo jėgos apmokestinimas “prie šaltinio”. Jis bus taikomas asmenims kurie gyvena užsienyje ir tai reiškia, kad jis paveiks trumpų projektų apmokesdinimą Norvegijoje. Apmokestinimas “prie šaltinio” (kildeskatt) bus taikomas asmenims, kurie gyvena užsienyje, tačiau dirba Norvegijoje. 

Trumpai pasakius, ši tvarka reiškia, kad visos darbuotojo gaunamos bruto pajamos Norvegijoje bus apmokestinamos “plokščiu” tarifu. Nebus galima nieko atskaityti ir mokestis bus laikomas apskaičiuotu ir turi būti mokamas tada, kai išskaičiuosime tą mokestį ir deklaruosime per a-melding sistemą.

Skirtingai nuo darbuotojo apmokestinimo norvegišku gyventojų pajamų mokesčiu (skatt), apmokestinimas “prie šaltinio” (kildeskatt) yra brutto mokestis be jokių atskaitymų. Tai reiškia, kad šioje sistemoje mokesčių mokėtojas negalės pasinaudoti neapmokestinamu minimumais ir kitų atskaitymų galimybėmis. Jei darbdavys dengia kelionės išlaidas tai jos yra normaliai traukiamos į darbuotojo gaunamas bruto pajamas. Jos nėra traukiamos tik tada, kai pajamos laikomos neapmokestinamomis pagal Norvegijos mokesčių įstatymo (skatteloven) § 5-15, ir atitinkamas įstatymines taisykles (forskrift).

Mokesčių mokėtojui nereikia teikti Norvegiškos mokesčių deklaracijos (skattemelding ) ir jam nėra siunčiamas apmokestinimo sprendimas (skatteoppgjør) .

Jei buvo apskaičiuota per daug mokesčio “prie šaltinio” (kildeskatt)  tai galima prašyti jį grąžinti. Taip gali nutikti , jei mokesčių mokėtojas jau vėliau gauna sprendimą dėl A1 formos.

Tarifas

2019 metų mokesčio tarifas yra 25 %, į tą tarifą įeina darbuotojo Sodros mokestis (trygdeavgiften) kuris yra 8,2 %. Jei mokesčių mokėtojas yra atleistas nuo norvegiškos Sodros mokesčio (trygdeavgiften) mokėjimo visiškai ar iš dalies, tai mažina , apmokestinimo “prie šaltinio” (kildeskatt) tarifą.

Šis mokestis yra suderinamas su kai kuriais kitais mokesčiais

Apmokestinimas “prie šaltinio” (kildeskatt) atlyginimui gali būti derinamas su kai kuriais kitais mokesčiais, pvz. dividendų apmokestinimu “prie šaltinio” (kildeskatt) taip pat aktorių mokamais mokesčiais. Tačiau jo negalima derinti su kitais užsieniečių mokamais mokesčiais, tokiais kaip mokestis verslo pajamoms (næringsinntekt) o taip pat mokestis Norvegijoje esančio nekilnojamo turto nuomos pajamoms  (inntekt ved utleie av fast eiendom).

Tačiau jeigu mokesčių mokėtojas Norvegijoje turi apmokestinamo turto Norvegijoje esančio nekilnojamo turto ir turtas neneša jam apmokestinamų pajamų, tai tokius mokesčius galima derinti su apmokestinimu “prie šaltinio” (kildeskatt) atlyginimui. Pavyzdys būtų, kad mokesčių mokėtojas Norvegijoje turi neišnuomotą vasarnamį.

Pajamų riba

Ši tvarka turi tan tikrą pajamų ribą iki kurios vis dar galima ją taikyti. 2019 metams yra pasiūlyta, kad ši pajamų riba atitinka laiptuoto pajamų mokesčio trečiąjį laiptelį, tai yra 617 500 kr.

Jei mokesčių mokėtojo pajamos Norvegijoje viršija šią ribą, tai tokiu atveju reikia naudoti “normalų” atlyginimo apmokestinimą.

Tai yra savanoriška tvarka

Visi užsieniečiai, kurie atvyksta į Norvegiją trumpesniam nei pusės metų laikotarpiui yra automatiškai įtraukiami kaip šio mokėtojai.

Tačiau kiekvienas mokėtojas turi teisę pasirinkti jiems labiau tinkančią sistemą, ir todėl jei mokesčių mokėtojui yra palankiau mokėti norvegišką gyventojų pajamų mokestį (skatt), tai jis turi teisę tai padaryti nurodydamas formoje,  Søknad om skattekort for utenlandske borgere (RF-1209) arba skatteetaten.no/endre.

Mokesčių mokėtojas privalo pereiti į standartinę sistemą, jei jis apsigyvena Norvegijoje

Jei mokesčių mokėtojas apsigyvena Norvegijoje, tai taip sumokėti jo mokesčiai perskaičiuojami į standartinę sistemą. Jam ima galioti neapmokestinami minimumai ir kitų atskaitymų galimybės. Tuomet jam privaloma pateikti norvegišką mokesčių deklaraciją (skattemelding ) ir jam bus siunčiamas apmokestinimo sprendimas (skatteoppgjør).

Jei mokesčių mokėtojas palieka sistemą, jis nebegali į ją grįžti tais pačiais metais. Kitais metais yra vertinama iš naujo.

Tik negyvenantiems Norvegijoje

Šios atlyginimo apmokestinimo “prie šaltinio” (kildeskatt) taisyklės galioja tik asmenims, kurie negyvena Norvegijoje. Tačiau yra numatyta galimybė pasilikti visus einamuosius metus atlyginimo apmokestinimo “prie šaltinio” (kildeskatt) sistemoje tais metais kai žmogus apsigyveno Norvegijoje.

Kas pasikeis trumpiems projektams, vykdomiems per NUFą?

Senesnės taisyklės nereikalaudavo išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį trumpiems projektams. Jeigu jūs turite NUFą ir jūsų projektai yra trumpi, o darbuotojai gyvena Lietuvoje, tai šios atlyginimo apmokestinimo “prie šaltinio” (kildeskatt) taisyklės padidins jūsų darbo jėgos kaštus apytikriai šio mokesčio dydžiu. Jei turite A1 formą, kuri leidžia jums nemokėti 8,2 % dydžio darbuotojo Sodros mokesčio (trygdeavgiften), tai padidėjimas bus 25 % – 8,2 % = 16,8%.