Nuo 2017 metų liepos 1 darbuotojas įstatymu įgijo teisę pranešti apie kritikuotinas problemas darbdavio veikloje. Jei darbuotojas yra išnuomotas, tai jis tokią teisę pranešti turi savo nuomotojui.

Darbuotojo pranešimo taisyklės apie kritikuotinas problemas darbdavio veikloje turi būti sukonstruotos tinkamai (forsvarlig). Jei darbdavys nepateikė darbuotojui taisyklių, kaip šie pranešimai yra teikiami darbdaviui, tai darbuotojas vis tiek turi teisę pranešti darbdaviui tik jau be taisyklių. Tas pats galioja darbuotojo teisei pranešti priežiūros institucijoms ir kitoms valstybinėms institucijoms.

Darbdaviai, kurie įdarbina penkis arba daugiau darbuotojų privalo parašyti taisykles, pagal kurias pranešimai yra teikiami darbdaviui. Taisyklės yra nustatomos bendradarbiaujant su darbuotojais arba jų įgaliotais atstovais, tačiau kaip paminėjome aukščiau jos negali riboti darbuotojų teisės pranešti taip kaip tai nustato darbo aplinkos įstatymo (arbeidsmiljøloven) § 2 A-1.

Darbo aplinkos įstatymo (arbeidsmiljøloven) § 2 A-1 straipsnis apie pranešimo teisę ir tvarką buvo sukurtas tam, kad atsirastų atviras dialogas apie negeroves ir problemas darbdavio veikloje ir tai taptų naudinga verslui ir visuomenei. Kurdamas taisykles darbdavys privalo galvoti kaip jas suformuoti taip, kad tai būtų naudingas įrankis surasti ir sutvarkyti savo veiklos problemiškas vietas.  Kartu taisyklės padeda sumažinti nepasitenkinimą organizacijos viduje ir riziką, kad vidinis nepasitenkinimas išsilies į išorę.

Taisyklės turi būti rašytinės ir mažiausiai privalo turėti tokias dalis:

  • darbuotojų skatinimą apie kritikuotinas problemas darbdavio veikloje
  • pranešimo būdo ir tvarkos aprašymą
  • taisykles, kaip priimami, svarstomi ir sekami darbuotojų pranešimai

Taisyklės turi būti lengvai prieinamos visiems darbuotojams. Čia jūs galite rasti tokių taisyklių pavyzdį.