Na, o mokesčių teorijos mėgėjams, papasakosime apie mokestinę sąvoką “nuolatinę buveinę Norvegijoje”.

Kaip sako Norvegijos komercinės teisės vadovėlis, iš kurio mokosi Norvegijos buhalteriai: “Įstatymai yra parašyti taip, tarsi jie būtų mįslės…” Na o nuo savęs mes tik pridursime, kad kaip bebūtų gaila, šitaip yra parašyti bet kurios šalies įstatymai.

Kas yra nuolatinė buveinė Norvegijoje?

Sąvoka „nuolatinė buveinė“ yra mokestinė sąvoka, kuri naudojama siekiant apibrėžti valstybės teisę apmokestinti užsienio įmonės ir /ar užsienio fizinių asmenų pajamas.. Ši sąvoka yra naudojama Norvegijos mokestinėje teisėje, konkrečiai mokesčių įstatyme (skatteloven) kuomet apibrėžiama Norvegijos valstybės teisė apmokestinti užsienio įmonės ir užsienio fizinių asmenų pajamas, bei šio mokesčių įstatymo taikymo apribojančiose tarptautinėse sutartyse su kitomis valstybėmis.

Lietuvos ir Norvegijos teisės į įmonių ir asmenų pajamų apmokestinimą yra atribotos sutartyje dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo, sudarytoje tarp Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės.

Ši sutartis aprašo kuri valstybė, Lietuva ar Norvegija, turi teisę į įmonių, įregistruotų vienoje valstybėje, tačiau vykdančių veiklą ir kitoje, bei asmenų pajamų apmokestinimą remiantis savo šalies mokesčių bei mokesčių administravimo įstatymais.

Taip pat sutartyje nustatomi požymiai, kurie nurodo, kad įmonės veikla vyksta per nuolatinę buveinę. Atkreipkite dėmesį, kad NUF registravimas nereiškia, kad  jūs jau turite nuolatinę buveinę Norvegijoje, nes tai viso labo registracija Brønnøysund‘o įmonių registre (foretaksregister). Jei nebus veiklos, turinčios žemiau minėtus požymius, tai nebus ir nuolatinės buveinės.

Taigi, jeigu yra požymių, bylojančių apie tai, jog:

– užsienio valstybės įmonės vadovybės nuolatinė buvimo (rezidavimo) vieta yra Norvegijoje, arba ​- Norvegijoje ji turi biurą (įskaitant namų biurą), dirbtuvę, gamyklą, kasyklą ar naudingų iškasenų gavybos vietą (telkinį) ir pan., arba – Norvegijoje ji atlieka statybos, surinkimo ar montavimo darbus ir toks projektas, ar keli geografiškai ar komerciškai susiję projektai, tęsiasi ilgiau nei 6 mėn., arba ​- Norvegijoje ji veikia per priklausomą tarpininką, kurio visa ar beveik visa veikla atliekama šios įmonės vardu,

tai yra laikoma, jog tokia užsienio valstybės įmonė turi nuolatinę buveinę Norvegijoje. Iš to kas pasakyta, tampa aišku, kad fizinio asmens, besiverčiančio individualia veikla, ar individualios įmonės pagrindu registruotas NUFas, savininkui atvykus į Norvegiją ir pagyvenus ten bent pusę metų, tampa nuolatine buveine.  Tas pats nutinka į Norvegiją atvykus UAB vadovui ar MB dalininkui.

Tapus nuolatine buveine užsienio įmonei ima galioti Norvegijos  mokesčių bei mokesčių administravimo įstatymai, kurie reikalauja vesti buhalterinę apskaitą Norvegijoje pagal norvegiškas taisykles, deklaruoti ir mokėti pelno mokestį nuo Norvegijoje uždirbtų pajamų, o taip pat, išskaičiuoti ir mokėti Norvegijos  valstybei avansinius gyventojų pajamų ir norvegiškos Sodros mokesčius (trekk), bei pranešti apie visas išmokėtas pajamas darbuotojams (įskaitant komandiruotpinigius).

.