Taisyklės

Įmonės automobilio naudojimas (pajamos natūra) yra apmokestinamos pagal schematines taisykles, kurios yra nustatomos Norvegijos pajamų ir pelno mokesčio įstatyme (skatteloven) pagal naujo automobilio kainą. Kiek jūs naudojate įmonės automobiliu nėra tiek svarbu apmokestinimui. Jei jūs jį nors truputėlį naudojate – tai jums tenka pilnas apmokestinimas. Vienintelė išimtis, jei jūsų įmonės automobilis yra visiškai automobilis netinkamas privačiam naudojimui. Tačiau ir tada bus sunku ką nors įrodyti, jei neturėsite jokio asmeninio automobilio.

Kaip jau sakėme naujo automobilio kaina, įskaitant visos papildomos įrangos kainą apsprendžia nuo kokios vertės jums bus apskaičiuotos pajamos natūra. Pajamos natūra tai tokios virtualios pajamos, kurios atsiranda kas mėnesį jūsų atlyginmo lapelyje ir metinė jų suma pasirodo jūsų deklaracijoje. Tos papildomos pajamos yra 30 % nuo automobilio kainos iki 299.100 kronų (293.200 kronų 2016 metais), ir 20 % nuo šį slenkstį viršijančios vertės.

Jeigu jūs turite pasirinkimą tarp turėti įmonės automobilį ir jo neturėti, tai žinoma geriausia jį turėti. Tačiau jeigu jūs turite pasirinkimą tarp to ar turėti privatų ar įmonės automobilį, tai atsakymas ne visada yra toks paprastas. Jūs galite neturėti įmonės  automobilio ir gauti kompensaciją už privačiu automobiliu tarnyboje nuvažiuotus kilometrus. Atsakymas ką labiau verta turėti čia labai priklauso nuo tarnyboje nuvažiuojamų kilometrų skaičiaus, bei jūsų pajamų dabartinių, nes norvegiškas pajamų apmokestinimas yra labai progresyvus ir automobilio turėjimas gali jus netikėtai pakelti į aukštesnį apmokestinimo tarifą.

Apmokestinimą nustato kaina

Kiek jūsų turimas įmonės automobilis bus apmokestintas priklauso nuo kainos, kuri yra naudojama skaičiavimui. Reikalaujama, kad visi pajamų natūra apskaičiavimui naudotų specialias Skatteetaten sąrašuose pateikiamas kainas. Turėkime galvoje, kad pajamos natūra skaičiuojamos nuo naujo automobilio kainos, o ne nuo jo įsigijimo kainos. Jei jūs įsigijote dviejų metų senumo automobilį tai jūs vis viena mokėsite mokesčius nuo pajamų natūra apskaičiuotų nuo naujo automobilio vertės.

Skatteetaten sąrašuose pateikiamos kainos yra gaunamos iš Opplysningsrådet for veitrafikkens registrerte pris ved førstegangsregistrering.

Papildomos įrangos vertė turi būti pridėta prie šios sąrašinės kainos sutinkamai su prekybos įmonių tų metų kainynais. Jei tokio kainyno nėra, naudojame faktinę papildomos įrangos įsigijimo kainą.

Tai mažina apmokestinimą

Yra keturios galimybės, kurios mažina įmonės automobilio apmokestimą:

  1. Daug keliaujama įmonės reikalais: Jei jūs važiuojate daugiau negu 40.000 i kilometrų įmonės reikalais tai jūsų apmokestinamoji vertė mažinama  iki 75 %. Kitaip tariant jei naujo automobilio sąrašinė vertė yra 400.000 kronų, tai ji jums sumažėja iki 300.000 kronų.
  2. Elektrinis automobilis: Elektriniams automobiliams apmokestinamoji vertė mažinama  iki  50% nuo naujo automobilio sąrašinė vertės. Jei elektrinis automobilis kainavo 200.000 kronų, tai bus skaičiuojama nuo 100.000 kronų.
  3. Nuolaida seniems automobiliams: Jei metų pradžioje automobilis senesnis negu trys metai, tai automobilio sąrašinė vertė mažinama 25 % .  Atkreipkite dėmesį, apmokestinimas sumažėja ne nuo 37 mėnesio, o nuo tų metų kai metų pradžioje automobilis būna senesnis negu 36 mėnesiai. Elektriniam automobiliui tai reiškia, kad pritaikius 50 % taisyklę, po to vertė dar būna sumažinama 25 % . Tai reiškia, kad mokesčiai skaičiuojami naudojant tik 37,5 % nuo naujo automobilio vertės.
  4. Įmonės automobilis ne visus metus: Jei jūs turėjote įmonės automobilį tik dalį metų, tai jus apmokestina tik už tuos mėnesius kai jūs galėjote juo disponuoti. Mokesčiai skaičiuojami už sveikus pradėtus mėnesius. Aišku jūs turite sugebėti įrodyti, kad jūs jo iš tiesų nenaudojote. Tam labai padeda elektroniniai kelionių lapai (kjørebok).