Nuo 2017 sausio 1 Norvegijos mokesčių inspekcija (Skatteetaten) gali uždėti gana nemažas baudas (tvangsmulkt), jei deklaracijos ir kita privaloma informacija nėra pateikta laiku. Manoma, kad ekonominis tokių baudų poveikis bus nepalyginamai didesnis negu iki tol buvusių.

Tvangsmulkt tipo baudos pakeičia senąsias taisykles apie baudas už vėlavimą (forsinkelsesgebyr), ir naujoji sistema turi vienodus baudų dydžius, nepriklausomai nuo to, ar verslas yra didelis ar mažas. Praktiškai nauja baudų sistema yra sistema, kurioje bauda yra mokama už pavėlavimo dieną (taip vadinamos dagbøter). Tikriausiai sistemos tikslas yra sumažinti didelių informacijos ir deklaracijų vėlavimų.

Visi požymiai rodo, kad Norvegijos mokesčių inspekcija (Skatteetaten) planuoja naudoti tvangsmulkt tipo baudą  aktyviau nei kad tai buvo daroma su forsinkelsesgebyr tipo bauda. Ir tai gali daug kainuoti verslui.

Daugelis žmonių mano, kad tvangsmulkt tipo bauda yra skaičiuojama nuo pateikimo termino pabaigos. Laimei, tai netiesa ir žemiau mes aprašome kodėl.

Kodėl buvo apsistota prie tvangsmulkt tipo baudos?

Deklaracijos už kurių nepateikimą galima užsidirbti tvangsmulkt tipo baudą yra tos, kurios Norvegijos mokesčių inspekcijai deklaruoja informaciją apie save ir tos kur deklaruojame informaciją apie trečiąsias šalis.  Geri deklaracijų apie save pavyzdžiai yra metinė pelno (pajamų) deklaracija (selvangivelse) ar periodinės PVM deklaracijos (terminoppgaver).

Na, o pranešimas Norvegijos mokesčių inspekcijos valdomam akcininkų registrui (aksjonærregisteroppgaven) yra geras pavyzdys deklaracijos apie trečiąsias šalis.

Taip pat labai svarbus pranešimas apie trečiąsias šalis yra vadinamas a-pranešimas(a-melding), juo pranešama informacija apie darbuotojų atlyginimus. Tai istoriškai buvo pirmoji sritis, kurioje jau 2016 metų rudenį atsirado  tvangsmulkt tipo baudos.

Tvangsmulkt tipo baudų tikslas yra gana paprastas – Norvegijos mokesčių inspekcija (Skatteetaten)  nori gauti kuo daugiau deklaracijų laiku.

Kada verslas gali gauti tvangsmulkt tipo baudą?

Daugeliui verslo įmonių pirmasis šansas gauti tvangsmulkt tipo baudą 2017 metais yra PVM deklaracija už 6 laikotarpį (terminą). Jos pateikimo termino pabaiga yra  2017.02.10. Jei ši deklaracija nebus pateikta iki termino pabaigos, tai  Norvegijos mokesčių inspekcija atsiųs apie tai priminimą ir įspės apie tvangsmulkt tipo baudos panaudojimo galimybę. Šiame priminime bus nurodyta nauja pateikimo termino pabaiga ir jei iki šios termino pabaigos deklaracija nebus pateikta, tai jau be jokio papildomo įspėjimo bus paskirta tvangsmulkt tipo bauda. Kaip jūs turbūt žinote tokio tipo bauda skaičiuojama dienomis – ji gaunama už kiekvieną praleistą dieną.

Tvangsmulkt tipo bauda gali būti skiriama, jei:

  • Deklaracijos pateikiamos per vėlai (galioja pranešimams apie turto ir pelno ar pajamų mokesčių bazę, PVM, akcizus ir pranešimus apie išskaitytą GPM)
  • Informacija (deklaracijos) apie trečiąsias šalis pateikiama per vėlai (pavyzdžiui informacija apie akcininkus (aksjonærregisteroppgave), informacija apie būsto bendrijos dalininkus, informacija apie vaikų priežiūrą, informacija apie vertybinių popierių fondus, indėlius, paskolas ir jų palūkanas ir tt.)
  • Jūsų pateiktoje informacijoje yra akivaizdžių klaidų
  • Jūs gavote nurodymą vesti apskaitą (pålegg om bokføring) tačiau to nedarote

Kokie yra tvangsmulkt tipo baudų dydžiai?

Tvangsmulkt tipo baudos dydis yra surištas su teismo mokesčio (rettsgebyret) dydžiu. Nuo 2017 metų teismo mokestis bus 1 049 kronų ir jis kiekvienais metais yra linkęs šiek tiek didėti.

Jei jūs vėluojate teikti deklaracijas apie save, tai per dieną susidaro 1/2 teismo mokesčio dydžio tvangsmulkt tipo bauda 524,50 kronų/dienai.

Tačiau jei jūs vėluojate teikti deklaracijas apie trečiąsias šalis (išskyrus a-pranešimus), tai per dieną susidaro 2 teismo mokesčių dydžio tvangsmulkt tipo bauda, kuri sudaro 2 098 kronų/dienai.

Tvangsmulkt tipo bauda maksimaliai gali pasiekti 50 teismo mokesčio dydį kas sudaro 52 450 kronų. Nesunku paskaičiuoti, kad taip nutiks po 100 dienų, jei vėluojame teikti informaciją apie save ir 25  dienų, jei vėluojame teikti informaciją apie kitus.

Na o gavus nurodymą vesti apskaitą ir to nedarant tvangsmulkt tipo bauda yra 1 teismo mokesčio dydžio  ir maksimaliai gali pasiekti 1 milijoną kronų.

A-pranešimams (a-meldinger) yra sukurta speciali tvarka. Čia tvangsmulkt tipo bauda yra 1/10 teismo mokesčio dydžio dienai, tačiau didelis skirtumas yra tas, kad čia tvangsmulkt tipo bauda yra skaičiuojama kiekvienam pajamų gavėjui už kurį nėra pateikta informacija. Maksimaliai čia galima užsidirbti 1 000 teismo mokesčių dydžio baudą, kas kronomis sudaro 1 049 000 kronų.

Kaip galima sužinoti apie tvangsmulkt tipo baudos paskyrimą/įspėjimą?

Norvegijos mokesčių inspekcija (Skatteetaten) paprastai atsiunčia įspėjimą apie galimą baudos paskyrimą, kuris kartu yra ir sprendimas paskirti baudą, jei deklaracijos nebus pateiktos iki nustatyto termino.

Jei tinkama informacija pateikiama iki sprendime nustatyto termino, tai sprendimas dėl tvangsmulkt tipo baudos paskyrimo tiesiog neįsigalioja.

Na o jei informacija nėra pateikiama iki sprendime nustatyto termino, tai sprendimas dėl tvangsmulkt tipo baudos paskyrimo įsigalioja ir bauda skaičiuojama iki tos dienos, kol informacija bus pateikta.

Visi įspėjimai ir sprendimai yra siunčiami per Altinn sistemą. Todėl yra labai svarbu, kad Jūsų kontaktinė informacija Altinn sistemą yra tinkamai atnaujinta.

Kuomet priimamas sprendimas dėl tvangsmulkt tipo baudos paskyrimo, klientui e-paštu arba paprastu paštu pranešama, kad Altinn sistemoje yra įdėtas Norvegijos mokesčių inspekcijos sprendimas. Laiškas siunčiamas įmonės registracijos adresu.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šio tipo sankcijas galima rasti Norvegijos mokesčių inspekcijos puslapyje norvegų kalba: www.skatteetaten.no/tvangsmulkt.